Autorijschool FastForward logo

Algemeen
Autorijschool FastForward richt zich op Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Delft, en omgeving.

Theorie en Praktijk: De rijopleiding bestaat uit 2 delen: Een praktisch gedeelte waarbij geoefend wordt in een lesauto, en een theoretisch gedeelte. Voor beide delen moet bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) examen afgelegd worden. Voor het theoretische gedeelte moet de leerling thuis enige zelfstudie verrichten. Hiervoor wordt studiemateriaal beschikbaar gesteld, en zijn er theorielessen waar uitleg is, en vragen gesteld kunnen worden.

Het reserveren van het theorie-examen doet U meestal zelf via de CBR website. U logt daar in via Uw DigiD. Voor het praktijk examen machtigd U Uw rijschool. De rijschool kan dan het examen voor U boeken. Ook dit doet U weer via de CBR website en Uw digiD. Lees meer over de CBR website en over DigiD.


Lestempo : De meeste leerlingen volgen een tempo van ongeveer 1 les per week. De lessen duren normaal gesproken 1 uur (60 minuten). Maar het is ook mogelijk meerdere lessen per week te volgen. Ook lessen van anderhalf of 2 uur zijn mogelijk. Meestal word na de les in overleg met Uw instrukteur een afspraak voor een volgende les gemaakt. De prijzen van volledige all-in cursussen staan bij Aanbieding beschreven. Uiteraard is het zo dat hoe meer lessen U per week volgt, hoe sneller U Uw rijbewijs hebt. Spoedcursussen zijn mogelijk als Uw instrukteur daar tijd voor heeft. Het tempo kunt U in overleg met Uw instrukteur bepalen.

Er moet altijd rekening gehouden worden met de aanvraag termijn van praktijkexamen of Tussentijdse Toets (TTT). Dit wordt in overleg met de leerling gepland. Voor de TTT geld dat deze gehouden wordt als de leerling ongeveer 2/3 van de rijopleiding achter de rug heeft. De TTT is niet verplicht maar wordt door het CBR aangeraden. Deze toets geeft U de mogelijkheid om een keer een examen te 'proberen' en om na afloop adviezen te ontvangen van een examinator van het CBR, en om eventueel een vrijstelling voor de speciale verrichtingen te verdienen voor het praktijk examen. Ook kan de leerling verzoeken dat dezelfde examinator het 'echte' praktijk examen na de TTT afneemt (het zgn. 'koppelexamen'). Dit kan ervoor zorgen dat leerlingen zich tijdens hun examen wat meer op hun gemak voelen.


Lesopbouw: Hebt U nog nooit eerder bij  les gehad dan beginnen we met een vrijblijvende proefles van 1 uur. U wordt hiervoor thuis opgehaald (net als bij de andere lessen trouwens). Besluit U daarna door te gaan dan worden de eerst volgende lessen besteed aan de voertuigbeheersing: U leert om de auto soepel te bedienen. Naarmate dit beter gaat wordt langzaam over gegaan naar de verkeersdeelneming: U leert om als een veilige bestuurder (voor uzelf én anderen) aan het verkeer deel te nemen. Belangrijk is dat U zich na enige tijd op Uw gemak voelt in het verkeer, zodat U met Uw rijbewijs op zak het ook leuk en plezierig vindt om auto te rijden.


Tegelijk met deze 2 onderdelen worden ook zgn. speciale verrichtingen geoefend. Hierbij leert U om met de auto om te gaan in speciale situaties zoals achteruitrijden, fileparkeren, garagesteek, etc. Ook worden speciale verkeerssituaties geoefend, zoals verkeerspleinen, snelwegen, onoverzichtelijke kruisingen, etc. Als het gedeelte 'voertuigbeheersing' is afgerond wordt een tussenevaluatie gemaakt samen met de leerling. Er wordt samen bekeken hoeveel lessen er nodig zijn totaan het examen en er kan dan een definitieve examendatum gekozen worden. Ook wordt gekeken wat de sterke en minder sterke punten zijn, zodat daar speciale aandacht aan gegeven kan worden.


Diverse mogelijkheden: in het algemeen geld bij autorijschool FastForward : Vrijheid, blijheid! Als U wilt dat de lessen op een bepaalde manier gegeven worden, en we worden het daarover eens, dan is alles mogelijk! Er wordt sowieso geprobeerd om de lessen zoveel mogelijk op de individuele leerling af te stemmen. Wilt U bijvoorbeeld langere lessen dan 1 uur, of korter, of privé lessen, of in het Engels, oid. dan is daar vast een oplossing voor te vinden.

Het huidige rijexamen: De precieze bedoeling van het rijexamen veranderd af en toe een beetje. Op het moment is het zo dat bij ieder examen gebruik wordt gemaakt van een auto-navigatie apparaat met GPS (bv TomTom of google maps) om de route te vinden.Verder moet de kandidaat 2 speciale verrichtingen (zie hierboven) uitvoeren, maar de kandidaat (de leerling dus) weet niet van tevoren welke 2. In totaal zijn er 8 speciale verrichtingen waar de examinator uit kan kiezen. Uiteraard wordt u bij rijschool fastforward  goed op al deze zaken voorbereid.


Voor Jongeren: 

Voor jongeren is er '2toDrive'. Dit is vooral voor jongeren interessant omdat zij vanaf 16,5 jaar af rijles mogen volgen. Kijk voor meer info bij Diversen/2ToDrive in het menu.

 

U gaat snel vooruit bij FastForward!